GEOGRAPHICAL
INFORMATION SYSTEMS (GIS)

Vi utvecklar program och moduler för att lokalisera, presentera,
övervaka och analysera geografiska objekt. Vi har tillgång till den senaste GIS-teknologin via vårt partnerskap med Esri Inc.

Exempel på tillämpningar:

  • Dynamiska karttjänster, både i 2D och 3D.
  • Lokalisera och övervaka fordon och personer via mobiltelefon eller gps.
  • Effektiv ruttplanering av transporter med hjälp av trafikflödesmodeller.
  • Spatiala analyser inför bostads- och vägbyggen.
  • Demografiska analyser som stöd för företagsetablering.
  • Produktionssystem för att ta fram digitala och pappersbaserade kartor.