Genom att använda IBM i2 Intelligence Analysis Portfolio kan vi hjälpa dig att bättre identifiera och störa kriminella aktiviteter. Titta på demon och ta reda på hur Dynalab kan hjälpa dig.

IBM i2 Analyst’s Notebook and IBM i2 Intelligence Analysis Portfolio är en analys plattform som hjälper dig transformera data till kunskap.

Denna förmåga kan hjälpa dig att bättre identifiera och störa kriminella, cyber och bedrägliga hot.

Plattformen stödjer innovativa funktioner som nätverks visualiseringar, analys av sociala nätverk, geografisk eller temporal analys för att hjälpa dig att upptäcka dolda kopplingar, samband och mönster i stora data mängder. Se demonstrationen och få insikt i hur du kan göra bättre affärer.

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig. info@dynalab.se

 

 

8 Mar 2017

Polisen i Colorado, USA använder IBM i2 för att bekämpa brott genom att via mobila enheter inhämta och delge underrättelser.

Dynalab kan även hjälpa dig att arbeta med mobila plattformar för att sprida information till dina medarbetare. Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Dynalab kan även hjälpa dig att arbeta  med mobila plattformar för att sprida information till dina medarbetare.

Detta görs t.ex. genom att införa en modern SOA-arkitektur med web services, där all informationsinhämtning görs via ett enkelt webbgränssnitt. Analyser kan sedan göras med t.ex. IBM i2 Analyst’s Notebook och delges via web services till t.ex. mobila plattformar som telefoner och surfplattor.

Undersök och förstå hur polisen i Colorado, USA använder en mobil plattform för att nå ut till sina medborgare och med moderna hjälpmedel på ett snabbt och enkelt sätt kan bistå i brottsbekämpning genom interaktion med medborgarna på plats.