Polisen i Colorado, USA använder IBM i2 för att bekämpa brott genom att via mobila enheter inhämta och delge underrättelser.

Dynalab kan även hjälpa dig att arbeta med mobila plattformar för att sprida information till dina medarbetare. Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig.

Dynalab kan även hjälpa dig att arbeta  med mobila plattformar för att sprida information till dina medarbetare.

Detta görs t.ex. genom att införa en modern SOA-arkitektur med web services, där all informationsinhämtning görs via ett enkelt webbgränssnitt. Analyser kan sedan göras med t.ex. IBM i2 Analyst’s Notebook och delges via web services till t.ex. mobila plattformar som telefoner och surfplattor.

Undersök och förstå hur polisen i Colorado, USA använder en mobil plattform för att nå ut till sina medborgare och med moderna hjälpmedel på ett snabbt och enkelt sätt kan bistå i brottsbekämpning genom interaktion med medborgarna på plats.

Med IBM i2 IAP eller IBM i2 IntelliShere kan Dynalab även hjälpa dig och din organisation att nå ut till medborgare eller kunder för att hjälpa till i vardagen eller optimera dina tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig. info@dynalab.se

Kommentarer inaktiverade.