Dynaloc™

Dynaloc är en webbtjänst och en app (som installeras i
din mobiltelefon) som hjälper dig att operatörsoberoende se
var din personal befinner sig, oavsett var i världen de reser.

Det skapar trygghet för personalen att alltid veta att om något händer så vet företaget var resureser för hjälp skall skickas. Genom att din personal får mobiltelefoner med inbyggd gps, kan deras positioner skickas med standardiserad sms-trafik till en mottagande server och lagras i en central databas. Mobiltelefonerna presenteras sedan med ett lättanvänt webbgränssnitt i vår karttjänst.

Webbtjänsten

Webbtjänsten är utvecklad för att ge användaren en så bra och överskådlig bild som möjligt av läget. När de positionerade objekten presenteras i webbtjänstens karta, har de olika symboler beroende på hur aktuell objektens status är. Objekt som inte har rapporterat in en position under en längre tid, gråas ut och kan följas upp för vidare analys av orsaken till dröjsmålet. Baserat på den information som har lagrats i databasen, kan man ta fram ett antal fördefinierade rapporter om aktuellt läge för vidare distribution.

Positionering

Telefonerna levereras installerade med en programvara som kommunicerar med servern, utan att användaren behöver agera aktivt på resande fot. Positionen skickas som ett sms direkt till mottagaren genom publika nät.

Telefonerna kan konfigureras att skicka sin position med olika tidsintervall. När användaren startar sin telefon första gången, sker en mer frekvent rapportering, medan gps:en synkroniseras mot satelliterna, för att därefter ställas in till det av mottagaren önskade intervallet. Standardintervallet är konfigurerat till var sjätte timme, men kan ändras ner till en gång varje minut. Mottagaren är försedd med en sms-gateway som är separerad för inkommande och utgående trafik. Separeringen är genomförd för att inkommande trafik som köas upp för bearbetning inte ska påverka den utgående trafiken.