BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Dynalab anpassar och utvecklar analys- och besluts-
stödsverktyg med produkter från IBM för analys av
komplexa samband.

Exempel på uppgifter inom BI:

  • Analysera, visualisera och exportera data från flera olika källor, till exempel relationsdiagram och tidslinjer.
  • Upptäcka och återge kommunikationsmönster, till exempel i teletrafik, e-post och banktransaktioner.
  • Analysera sociala media, vem som har chattat med vem vid en viss tidpunkt och var.
  • Kartlägga och analysera olika typer av kortbedrägerier mot en butikskedja på olika platser.