Consulting Services

Dynalabs olika team med projektledare, analytiker, utvecklare och testledare kan arbeta med samtliga faser inom systemutveckling. Alla fokuserar på att följa tydliga krav och mätvariabler under hela utvecklingen, för att säkerställa att vi levererar en för kunden väl användbar produkt.

Exempel på kundlösningar som vi levererat:

  • Projektledning med fokus på RUP och MODAF, genom hela kedjan från analys till test.
  • Undersöka och belysa kundens process och sedan ta fram IT-stöd för att automatisera och effektivisera verksamheten.
  • Rådgivning om arkitektur och systemfrågor.
  • Krav- och verksamhetsanalys i seminarieform med inriktning på modellering enligt UML.
  • Tjänsteorienterad system- eller produktdesign, till exempel av datalager eller webbtjänster enligt OGC.
  • Objektorienterad systemutveckling med inriktning på .NET och Java, med nära kundkontakt och inslag av XP (Extreme Programming).
  • Funktions-, komponent- och prestandatest enligt realistiska verksamhetsscenarier.